GIẤY PHÉP

ĐKKD: 55E8007380 - Do UBND huyện Giồng Trôm cấp ngày 18/11/2022.

MST : 8005047077-001

Hình GPKD :

Hỗ trợ 24/7
Hỗ trợ 24/7
Thanh toán tiện lợi
Thanh toán tiện lợi
Miễn phí đổi trả
Miễn phí đổi trả
Miễn phí vận chuyển
Miễn phí vận chuyển
Sản phẩm chính hãng
Sản phẩm chính hãng
CỬA HÀNG MÁY TÍNH THIỆN PHÁT CHUYÊN CUNG CẤP HÀNG CHÍNH HÃNG

Laptop Asus 403L

Hình

Thông tin sản phẩm

Tên: Laptop Asus 403L

Giá bán: 0 đ

Lượt xem: 115 lần

Lượt mua: 84 lần

Thông số:

Giá bán: 0

Lượt xem: 115 lần

Lượt mua: 84 lần

Xem ngay

Slide 0011255

Hình

Thông tin sản phẩm

Tên: Slide 0011255

Giá bán: 0 đ

Lượt xem: 68 lần

Lượt mua: 0 lần

Thông số:

Giá bán: 0

Lượt xem: 68 lần

Lượt mua: 0 lần

Xem ngay

Canon 2900

Hình

Thông tin sản phẩm

Tên: Canon 2900

Giá bán: 0 đ

Lượt xem: 54 lần

Lượt mua: 0 lần

Thông số:

Giá bán: 0

Lượt xem: 54 lần

Lượt mua: 0 lần

Xem ngay

Laptop Dell 15 503

Hình

Thông tin sản phẩm

Tên: Laptop Dell 15 503

Giá bán: 0 đ

Lượt xem: 50 lần

Lượt mua: 0 lần

Thông số:

Giá bán: 0

Lượt xem: 50 lần

Lượt mua: 0 lần

Xem ngay

Laptop Acer 562

Hình

Thông tin sản phẩm

Tên: Laptop Acer 562

Giá bán: 0 đ

Lượt xem: 46 lần

Lượt mua: 0 lần

Thông số:

Giá bán: 0

Lượt xem: 46 lần

Lượt mua: 0 lần

Xem ngay

Trục sạc 12A

Hình

Thông tin sản phẩm

Tên: Trục sạc 12A

Giá bán: 0 đ

Lượt xem: 46 lần

Lượt mua: 0 lần

Thông số:

Giá bán: 0

Lượt xem: 46 lần

Lượt mua: 0 lần

Xem ngay

Brother 2321D

Hình

Thông tin sản phẩm

Tên: Brother 2321D

Giá bán: 0 đ

Lượt xem: 42 lần

Lượt mua: 0 lần

Thông số:

Giá bán: 0

Lượt xem: 42 lần

Lượt mua: 0 lần

Xem ngay

Máy bộ FPT

Hình

Thông tin sản phẩm

Tên: Máy bộ FPT

Giá bán: 0 đ

Lượt xem: 42 lần

Lượt mua: 0 lần

Thông số:

Giá bán: 0

Lượt xem: 42 lần

Lượt mua: 0 lần

Xem ngay

Laptop Dell 4457

Hình

Thông tin sản phẩm

Tên: Laptop Dell 4457

Giá bán: 0 đ

Lượt xem: 41 lần

Lượt mua: 0 lần

Thông số:

Giá bán: 0

Lượt xem: 41 lần

Lượt mua: 0 lần

Xem ngay

Mực nạp Inkmax Brother

Hình

Thông tin sản phẩm

Tên: Mực nạp Inkmax Brother

Giá bán: 0 đ

Lượt xem: 33 lần

Lượt mua: 0 lần

Thông số:

Giá bán: 0

Lượt xem: 33 lần

Lượt mua: 0 lần

Xem ngay

Hộp mực 80A

Hình

Thông tin sản phẩm

Tên: Hộp mực 80A

Giá bán: 0 đ

Lượt xem: 32 lần

Lượt mua: 0 lần

Thông số:

Giá bán: 0

Lượt xem: 32 lần

Lượt mua: 0 lần

Xem ngay

Bộ nguồn máy tính Seconhand

Hình

Thông tin sản phẩm

Tên: Bộ nguồn máy tính Seconhand

Giá bán: 0 đ

Lượt xem: 30 lần

Lượt mua: 0 lần

Thông số:

Giá bán: 0

Lượt xem: 30 lần

Lượt mua: 0 lần

Xem ngay

CAMERA - MÁY IN - LAPTOP - PC

Laptop Asus 403L

Hình

Thông tin sản phẩm

Tên: Laptop Asus 403L

Giá bán: 0 đ

Lượt xem: 115 lần

Lượt mua: 84 lần

Thông số:

Giá bán: 0

Lượt xem: 115 lần

Lượt mua: 84 lần

Xem ngay

Slide 0011255

Hình

Thông tin sản phẩm

Tên: Slide 0011255

Giá bán: 0 đ

Lượt xem: 68 lần

Lượt mua: 0 lần

Thông số:

Giá bán: 0

Lượt xem: 68 lần

Lượt mua: 0 lần

Xem ngay

Canon 2900

Hình

Thông tin sản phẩm

Tên: Canon 2900

Giá bán: 0 đ

Lượt xem: 54 lần

Lượt mua: 0 lần

Thông số:

Giá bán: 0

Lượt xem: 54 lần

Lượt mua: 0 lần

Xem ngay

LINH KIỆN

Laptop Asus 403L

Hình

Thông tin sản phẩm

Tên: Laptop Asus 403L

Giá bán: 0 đ

Lượt xem: 115 lần

Lượt mua: 84 lần

Thông số:

Giá bán: 0

Lượt xem: 115 lần

Lượt mua: 84 lần

Xem ngay

Slide 0011255

Hình

Thông tin sản phẩm

Tên: Slide 0011255

Giá bán: 0 đ

Lượt xem: 68 lần

Lượt mua: 0 lần

Thông số:

Giá bán: 0

Lượt xem: 68 lần

Lượt mua: 0 lần

Xem ngay

Canon 2900

Hình

Thông tin sản phẩm

Tên: Canon 2900

Giá bán: 0 đ

Lượt xem: 54 lần

Lượt mua: 0 lần

Thông số:

Giá bán: 0

Lượt xem: 54 lần

Lượt mua: 0 lần

Xem ngay

MÁY IN

Laptop Asus 403L

Hình

Thông tin sản phẩm

Tên: Laptop Asus 403L

Giá bán: 0 đ

Lượt xem: 115 lần

Lượt mua: 84 lần

Thông số:

Giá bán: 0

Lượt xem: 115 lần

Lượt mua: 84 lần

Xem ngay

Slide 0011255

Hình

Thông tin sản phẩm

Tên: Slide 0011255

Giá bán: 0 đ

Lượt xem: 68 lần

Lượt mua: 0 lần

Thông số:

Giá bán: 0

Lượt xem: 68 lần

Lượt mua: 0 lần

Xem ngay

Canon 2900

Hình

Thông tin sản phẩm

Tên: Canon 2900

Giá bán: 0 đ

Lượt xem: 54 lần

Lượt mua: 0 lần

Thông số:

Giá bán: 0

Lượt xem: 54 lần

Lượt mua: 0 lần

Xem ngay

PHẦN MỀM QUẢN LÝ

Laptop Asus 403L

Hình

Thông tin sản phẩm

Tên: Laptop Asus 403L

Giá bán: 0 đ

Lượt xem: 115 lần

Lượt mua: 84 lần

Thông số:

Giá bán: 0

Lượt xem: 115 lần

Lượt mua: 84 lần

Xem ngay

Slide 0011255

Hình

Thông tin sản phẩm

Tên: Slide 0011255

Giá bán: 0 đ

Lượt xem: 68 lần

Lượt mua: 0 lần

Thông số:

Giá bán: 0

Lượt xem: 68 lần

Lượt mua: 0 lần

Xem ngay

Canon 2900

Hình

Thông tin sản phẩm

Tên: Canon 2900

Giá bán: 0 đ

Lượt xem: 54 lần

Lượt mua: 0 lần

Thông số:

Giá bán: 0

Lượt xem: 54 lần

Lượt mua: 0 lần

Xem ngay

TIN TỨC SỰ KIỆN