GIẤY PHÉP

ĐKKD: 55E8007380 - Do UBND huyện Giồng Trôm cấp ngày 18/11/2022.

MST : 8005047077-001

Hình GPKD :

Hỗ trợ 24/7
Hỗ trợ 24/7
Thanh toán tiện lợi
Thanh toán tiện lợi
Miễn phí đổi trả
Miễn phí đổi trả
Miễn phí vận chuyển
Miễn phí vận chuyển
Sản phẩm chính hãng
Sản phẩm chính hãng
CỬA HÀNG MÁY TÍNH THIỆN PHÁT CHUYÊN CUNG CẤP HÀNG CHÍNH HÃNG

Laptop Asus 403L

Hình

Thông tin sản phẩm

Tên: Laptop Asus 403L

Giá bán: 0 đ

Lượt xem: 253 lần

Lượt mua: 84 lần

Thông số:

Giá bán: 0

Lượt xem: 253 lần

Lượt mua: 84 lần

Xem ngay

Laptop Dell 15 503

Hình

Thông tin sản phẩm

Tên: Laptop Dell 15 503

Giá bán: 0 đ

Lượt xem: 185 lần

Lượt mua: 0 lần

Thông số:

Giá bán: 0

Lượt xem: 185 lần

Lượt mua: 0 lần

Xem ngay

Laptop Acer 562

Hình

Thông tin sản phẩm

Tên: Laptop Acer 562

Giá bán: 0 đ

Lượt xem: 184 lần

Lượt mua: 0 lần

Thông số:

Giá bán: 0

Lượt xem: 184 lần

Lượt mua: 0 lần

Xem ngay

Ram DDR3 4G Seconhand

Hình

Thông tin sản phẩm

Tên: Ram DDR3 4G Seconhand

Giá bán: 0 đ

Lượt xem: 149 lần

Lượt mua: 0 lần

Thông số:

Giá bán: 0

Lượt xem: 149 lần

Lượt mua: 0 lần

Xem ngay

Ram DDR3 4G

Hình

Thông tin sản phẩm

Tên: Ram DDR3 4G

Giá bán: 0 đ

Lượt xem: 147 lần

Lượt mua: 0 lần

Thông số:

Giá bán: 0

Lượt xem: 147 lần

Lượt mua: 0 lần

Xem ngay

Ram DDR4 4G

Hình

Thông tin sản phẩm

Tên: Ram DDR4 4G

Giá bán: 0 đ

Lượt xem: 137 lần

Lượt mua: 0 lần

Thông số:

Giá bán: 0

Lượt xem: 137 lần

Lượt mua: 0 lần

Xem ngay

Mainboard H81

Hình

Thông tin sản phẩm

Tên: Mainboard H81

Giá bán: 0 đ

Lượt xem: 130 lần

Lượt mua: 0 lần

Thông số:

Giá bán: 0

Lượt xem: 130 lần

Lượt mua: 0 lần

Xem ngay

Ram DDR4 4G Seconhand

Hình

Thông tin sản phẩm

Tên: Ram DDR4 4G Seconhand

Giá bán: 0 đ

Lượt xem: 128 lần

Lượt mua: 0 lần

Thông số:

Giá bán: 0

Lượt xem: 128 lần

Lượt mua: 0 lần

Xem ngay

Mainboard H81 Seconhand

Hình

Thông tin sản phẩm

Tên: Mainboard H81 Seconhand

Giá bán: 0 đ

Lượt xem: 128 lần

Lượt mua: 0 lần

Thông số:

Giá bán: 0

Lượt xem: 128 lần

Lượt mua: 0 lần

Xem ngay

Mainboard H61

Hình

Thông tin sản phẩm

Tên: Mainboard H61

Giá bán: 0 đ

Lượt xem: 125 lần

Lượt mua: 0 lần

Thông số:

Giá bán: 0

Lượt xem: 125 lần

Lượt mua: 0 lần

Xem ngay

Slide 0011255

Hình

Thông tin sản phẩm

Tên: Slide 0011255

Giá bán: 0 đ

Lượt xem: 125 lần

Lượt mua: 0 lần

Thông số:

Giá bán: 0

Lượt xem: 125 lần

Lượt mua: 0 lần

Xem ngay

Canon 2900

Hình

Thông tin sản phẩm

Tên: Canon 2900

Giá bán: 0 đ

Lượt xem: 106 lần

Lượt mua: 0 lần

Thông số:

Giá bán: 0

Lượt xem: 106 lần

Lượt mua: 0 lần

Xem ngay

CAMERA - MÁY IN - LAPTOP - PC

Laptop Asus 403L

Hình

Thông tin sản phẩm

Tên: Laptop Asus 403L

Giá bán: 0 đ

Lượt xem: 253 lần

Lượt mua: 84 lần

Thông số:

Giá bán: 0

Lượt xem: 253 lần

Lượt mua: 84 lần

Xem ngay

Laptop Dell 15 503

Hình

Thông tin sản phẩm

Tên: Laptop Dell 15 503

Giá bán: 0 đ

Lượt xem: 185 lần

Lượt mua: 0 lần

Thông số:

Giá bán: 0

Lượt xem: 185 lần

Lượt mua: 0 lần

Xem ngay

Laptop Acer 562

Hình

Thông tin sản phẩm

Tên: Laptop Acer 562

Giá bán: 0 đ

Lượt xem: 184 lần

Lượt mua: 0 lần

Thông số:

Giá bán: 0

Lượt xem: 184 lần

Lượt mua: 0 lần

Xem ngay

LINH KIỆN

Laptop Asus 403L

Hình

Thông tin sản phẩm

Tên: Laptop Asus 403L

Giá bán: 0 đ

Lượt xem: 253 lần

Lượt mua: 84 lần

Thông số:

Giá bán: 0

Lượt xem: 253 lần

Lượt mua: 84 lần

Xem ngay

Laptop Dell 15 503

Hình

Thông tin sản phẩm

Tên: Laptop Dell 15 503

Giá bán: 0 đ

Lượt xem: 185 lần

Lượt mua: 0 lần

Thông số:

Giá bán: 0

Lượt xem: 185 lần

Lượt mua: 0 lần

Xem ngay

Laptop Acer 562

Hình

Thông tin sản phẩm

Tên: Laptop Acer 562

Giá bán: 0 đ

Lượt xem: 184 lần

Lượt mua: 0 lần

Thông số:

Giá bán: 0

Lượt xem: 184 lần

Lượt mua: 0 lần

Xem ngay

MÁY IN

Laptop Asus 403L

Hình

Thông tin sản phẩm

Tên: Laptop Asus 403L

Giá bán: 0 đ

Lượt xem: 253 lần

Lượt mua: 84 lần

Thông số:

Giá bán: 0

Lượt xem: 253 lần

Lượt mua: 84 lần

Xem ngay

Laptop Dell 15 503

Hình

Thông tin sản phẩm

Tên: Laptop Dell 15 503

Giá bán: 0 đ

Lượt xem: 185 lần

Lượt mua: 0 lần

Thông số:

Giá bán: 0

Lượt xem: 185 lần

Lượt mua: 0 lần

Xem ngay

Laptop Acer 562

Hình

Thông tin sản phẩm

Tên: Laptop Acer 562

Giá bán: 0 đ

Lượt xem: 184 lần

Lượt mua: 0 lần

Thông số:

Giá bán: 0

Lượt xem: 184 lần

Lượt mua: 0 lần

Xem ngay

PHẦN MỀM QUẢN LÝ

Laptop Asus 403L

Hình

Thông tin sản phẩm

Tên: Laptop Asus 403L

Giá bán: 0 đ

Lượt xem: 253 lần

Lượt mua: 84 lần

Thông số:

Giá bán: 0

Lượt xem: 253 lần

Lượt mua: 84 lần

Xem ngay

Laptop Dell 15 503

Hình

Thông tin sản phẩm

Tên: Laptop Dell 15 503

Giá bán: 0 đ

Lượt xem: 185 lần

Lượt mua: 0 lần

Thông số:

Giá bán: 0

Lượt xem: 185 lần

Lượt mua: 0 lần

Xem ngay

Laptop Acer 562

Hình

Thông tin sản phẩm

Tên: Laptop Acer 562

Giá bán: 0 đ

Lượt xem: 184 lần

Lượt mua: 0 lần

Thông số:

Giá bán: 0

Lượt xem: 184 lần

Lượt mua: 0 lần

Xem ngay

TIN TỨC SỰ KIỆN